Artikel

Belanjawan 2020: Apakah Sasaran Wawasan Kemakmuran Bersama 2030

Kerajaan melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 minggu lepas. Antara agenda utama untuk memastikan kesemua rakyat menerima manfaatnya.

Berikut adalah sasaran-sasaran WKB2030:

 1. Pertumbuhan KDNK sebenar secara purata 4.7% untuk tempoh 2021 hingga 2030
 2. Mencapai tahap KDNK nyata sebanyak RM3.4 trilion menjelang 2030
 3. Gaji kepada pekerja sebanyak 48% dari KDNK
 4. IKS dan perniagaan mikro menyumbang 50% KDNK
 5. Syarikat Bumiputera mengandungi 20% dari pendapatan negara
 6. Gaji tidak rendah dari RM5,800 sebulan untuk golongan B40

 

Kesemua sasaran ini akan disokong oleh 15 aktiviti ekonomi termasuk Ekonomi Digital, Hab Kewangan Islam 2.0, Hab ASEAN, dan Ekonomi Hijau.

 1. Peredaran Ekonomi
 2. Pendekatan berdasarkan keperluan
 3. Demokrasi dan kestabilan
 4. Kemakmuran yang berterusan
 5. Inklusif
 6. Institusi Politik-Ekonomi
 7. Integriti dan pengurusan yang baik
 8. Hasil yang saksama
 9. Pembelajaran masyarakat
 10. Model sosial bersepadu
 11. Kesatuan dalam kepelbagaian
 12. Pertumbuhan yang saksama
 13. Masa hadapan ekonomi
 14. Kedaulatan dan kelestarian
 15. Paksi ekonomi Asia

 

Manakala ini adalah 8 pembolehubah/aspek yang digariskan.

 1. Kelestarian fiskal
 2. Modal kewangan
 3. Penyampaian insitusi yang berkesan
 4. Pengurusan dan integriti
 5. Pendidikan dan TVET
 6. Data Besar
 7. Kelestarian
 8. Kepekaan masyrakat