Artikel

Malaysia: Produktiviti Buruh Menunjukkan Pertumbuhan Positif Pada Suku Kedua 2019

Apa yang sedang berlaku: Produktiviti buruh Malaysia dilihat meningkat pada kadar yang sihat pada suku kedua yang disokong oleh pertumbuhan nilai tambah dan pekerjaan yang kukuh. Produktiviti buruh yang diukur dengan nilai tambah per jam bekerja mencatatkan pertumbuhan sebanyak 2.4%, sementara nilai ditambah bagi setiap orang yang bekerja meningkat 2.8%.

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darell Leiking berkata antara cabaran dalam mengekalkan pertumbuhan produktiviti adalah faktor luaran. Walau bagaimanapun, suku ini menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang pada 4.9% dan produktiviti meningkat pada 2.2%, pada pertengahan senario global.

Malaysia mencatatkan pertumbuhan sebanyak 10.3% yang menunjukkan Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan antarabangsa dengan pendekatan mesra perniagaannya, mempamerkan keupayaan Malaysia untuk mengekalkan pertumbuhan produktiviti positif.

Kenapa ini penting: Menerusi pertumbuhan nilai tambah sebanyak 4.9% dan jumlah jam bekerja sebanyak 2.4%, produktiviti buruh Malaysia yang dilihat meningkat sebanyak 2.4% pada suku kedua pada 2019. Seterusnya, antara penyumbang utama kepada Pengeluaran Domestik Kasar (KDNK), adalah prestasi sektor yang disokong oleh pertumbuhan semua subsektor – sektor hartanah dan perkhidmatan perniagaan (4.7% ), subsektor kewangan dan insurans (4.6%) dan subsektor pengangkutan dan simpanan (3.7%).

Dari suku kedua 2018 hingga suku kedua 2019, produktiviti buruh Malaysia bagi setiap orang bekerja meningkat 2.8%, mencerminkan pertumbuhan 4.9% dalam nilai tambah dan pertumbuhan 2.1% dalam pekerjaan. Pertumbuhan produktiviti pekerja tertinggi di kalangan lima (5) sektor ekonomi utama dicatatkan oleh sektor pembinaan pada 3.2%, didorong oleh pertumbuhan nilai tambah sebanyak 0.5%. Pertumbuhan tertinggi kedua didaftarkan oleh sektor perkhidmatan pada 3.0%. Manakala sektor perkilangan meningkat 2.4%, sektor pertanian 2.1%, dan perlombongan dan kuari 1.4%. Bagi sektor perkhidmatan, pertumbuhan produktiviti buruh terutamanya didorong oleh sektor hartanah dan perkhidmatan perniagaan dengan pertumbuhan 4.5%, subsektor pengangkutan dan penyimpanan 4.4% dan perkhidmatan lain 4.1%. Selanjutnya, semua subsektornya mencatatkan pertumbuhan.

Sementara itu, prestasi sektor pembuatan didorong terutamanya oleh pertumbuhan subsektor yang lebih tinggi, termasuk peralatan pengangkutan, pembuatan pembaikan lain (5.3%), produk kayu, perabot, produk kertas dan percetakan (4.3%), dan produk mineral bukan logam, logam asas, produk logam fabrikasi (4.1%).

Apa selepas ini: Dana Monetari Antarabangsa (IMF), Pengarah Urusan, Christine Lagarde menyatakan bahawa antara ramuan utama untuk merangsang produktiviti Malaysia ialah dengan meningkatkan pengurusan, menangani rasuah, pelaburan pada institusi pendidikan tinggi, dan meningkatkan penyertaan tenaga buruh wanita.

Produktiviti dan penambahbaikannya, adalah satu keperluan politik dan keperluan perniagaan. Oleh itu, mengangkat produktiviti boleh menjadi protagonis yang dimainkan oleh sektor awam dan juga sektor swasta. Pendekatan ini boleh dan harus diguna pakai oleh sektor swasta tempatan di Malaysia untuk meningkatkan produktiviti ke tahap yang lebih tinggi.