Artikel

APEC SME 2019 – Beri Penekanan Pada Pertumbuhan Industri PKS

Apa yang sedang berlaku: YB Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof, Menteri Pembangunan Usahawan telah mengetuai delegasi Malaysia pada pertemuan Menteri Minyak dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-25 (SMEMM). Persidangan itu telah berlansung pada 6 September 2019 di kota Concepción, Chile.  

Malaysia telah membuat pembentangan berkenaan Dasar Keusahawanan Negara (DEB) yang dilancarkan pada 11 Julai 2019. DEB adalah dokumen dasar kebangsaan pertama keusahawanan, diterima dengan baik oleh ekonomi APEC. Menerusi persidangan ini, pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) akan dipertingkatkan lagi. Sesetengah ekonomi juga menyatakan minat mereka untuk belajar dari pengalaman Malaysia dalam bidang pembuatan dasar ini.

Kenapa ini penting: Menerusi perbincangan yang dilaksanakan pihak yang terlibat mengakui peranan utama PKS sebagai sumber pertumbuhan ekonomi perlu seiring bersama dengan peningkatan transformasi digital, pembiayaan dan globalisasi.  Bidang keutamaan ini mempunyai korelasi langsung dengan Pelan Strategik Kumpulan Kerja PKS APEC 2017 hingga 2020 yang memberi tumpuan kepada

 (i) keusahawanan, inovasi, dan ekonomi internet dan digital;

  (ii) pembiayaan untuk pengembangan perniagaan dan pembangunan keupayaan,

 (iii) ekosistem perniagaan inklusif yang menyokong pertumbuhan PKS;  dan

 (iv) akses pasaran untuk PKS.  

Menteri-Menteri APEC SME juga akan terus menyokong kerjasama untuk menangani isu-isu etika dalam mempromosikan ketelusan dan integriti kerana ini penting dalam proses pengantarabangsaan PKS.

Beliau menekankan peranan inovasi dan teknologi serta pertumbuhan permulaan yang tinggi dalam memajukan pertumbuhan ekosistem PKS di Malaysia.  Malaysia akan terus memberi tumpuan kepada usaha mewujudkan pertumbuhan tinggi dan perniagaan inovatif melalui bantuan yang disasarkan dalam automasi, digitalisasi dan robotik, sambil meningkatkan sokongan untuk perusahaan mikro dan permulaan.  

Beliau turut menyatakan bahawa PKS boleh menawarkan kos pengeluaran input yang lebih rendah kepada firma besar melalui hubungan domestik ke pasaran eksport.  Beliau berkata pengantarabangsaan melangkaui eksport dan import. Beliau juga mencadangkan bahawa konsep pengantarabangsaan merangkumi aktiviti-aktiviti seperti pelesenan, francais, perjanjian subkontrak, menyediakan jalan bagi pelaburan langsung asing (FDI), usahasama (JV) dan pertukaran teknologi.

Apa selepas ini: Malaysia turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala dengan rakan-rakan dan pegawai kanan dari China, Chile, Peru dan AS mengenai potensi kerjasama dalam bidang PKS dan startup.  China telah mencadangkan kerjasama dalam bidang seperti pertukaran teknologi serta produk dan perkhidmatan halal. Sebagai permulaan, Malaysia akan mempertimbangkan untuk mengambil bahagian dalam Forum Perniagaan APEC yang dijadualkan diadakan di Shenzhen, China pada 17 – 19 Disember 2019.