Mengikut makluman PNB pada kenyataan semalam, pengiraan pengagihan pendapatan untuk ASM 3 adalah berdasarkan purata baki bulanan minimum yang dipegang sepanjang tahun kewangan dana tersebut. Agihan yang diisytiharkan oleh ASM 3 itu akan dilaburkan semula secara automatik sebagai unit tambahan ke dalam akaun pemegang unit pada hari ini (1 Oktober).