Artikel

Selangor, Pulau Pinang Dan Sabah – Tampil Pengimport Utama Gandum Bagi Mei 2022

Jumlah dagangan negara ketika ini mencatatkan nilai RM228.4 bilion bagi data Mei 2022. Ini menunjukkan momentum perdagangan semakin bertambah baik dengan kenaikan 33.6%.

Data Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) itu meliputi jumlah nilai eksport sekitar RM120.5 bilion manakala import bernilai RM107.9 bilion. Kedua-dua aliran perdagangan menunjukkan peningkatan melebihi 30%.

Mengikut pengamatan ternyata Selangor tampil menjadi pengimport tertinggi bagi segmen gandum belum-dikilangkan dengan nilai RM101.0 juta, diikuti Pulang Pinang (RM74.2 juta) dan Sabah pula RM19.0 juta.

Selain ketiga buah negeri, terdapat 8 negeri bersama Wilayah Persekutuan (WP) turut memaparkan peningkatan dalam aturan import.

Sementara bagi eksport pula Pulau Pinang mendahului sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 31%, diikuti Johor (21%), Selangor (16.8%), Sarawak (8.8%) dan Kuala Lumpur pula 4.5%.

Akan tetapi terdapat dua buah negeri menunjukkan penyusutan pada aliran eksport dan import untuk data Mei. Di mana import Melaka menyusut RM137 juta) dan eksport pula menyusut RM951 juta, manakala import Kelantan pula menyusut RM8.5 juta dan eksport pula menyusut RM25 juta.