Artikel

Belanjawan 2022: Peruntukan Perbelanjaan Paling Terbesar Malaysia – Berjumlah RM332.1 Bilion

Sekiranya tahun 2021 Kerajaan Persekutuan memperuntukan RM322.5 bilion – dan menjadi peruntukan terbesar dalam sejarah Malaysia. Kini peruntukan menyeluruh bagi depani pemulihan COVID-19, peruntukan Belanjawan 2022 adalah RM332.1 bilion.

Kenyataan itu meliputi anggaran;

  • Kumpulan Wang COVID-19 sebanyak RM23 bilion
  • Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM233.5 bilion
  • Perbelanjaan Pembangunan pula RM75.6 bilion
  • Defisit kerajaan kini berkurang 6% daripada KDNK
  • Simpanan Luar Jangka sebanyak RM2 bilion

Untuk makluman – ini adalah senarai peruntukan menyeluruh sejak 2019;

  • 2019 sebanyak RM316.5 bilion
  • 2020 sebanyak RM299 bilion
  • 2021 sebanyak EM322.5 bilion

Angka Belanjawan 2022 ini adalah paling terbesar dalam sejarah negara.